Privaatskool Moria is in Outjo, Namibië, geleë. Outjo dien as 'n kommersiële sentrum vir plase in die streek en bied 'n tuiste aan ongeveer 9000 permanente inwoners. Moria het op 21 Januarie 1991 deure geopen, is geregistreer by die Ministerie van Basiese Onderwys, Kuns en Kultuur en verbonde aan die Namibiese Privaatskole-organisasie (Napso). Toegang word aan alle leerders gegee, ongeag ras, kleur of etniese herkoms of geloof.

Leerlingtal: 205  (graad 1-12); Doelwit: 330 leerlinge teen 2030.

Kurrikulum:

Graad 1-7 - Namibiese leerplan met aanvullings.

Graad 8-12 - Onafhanklike Eksamenraad (Ieb).

Gebeurlikhede

Ankerborge

Nexus logo.jfif
OK Foods Outjo
build_it_logo.png