Raak Betrokke

Hierdie is ‘n ope uitnodiging om betrokke te raak by Privaatskool Moria wat oortuig is daarvan dat:

  • emosioneel volwasse skoolverlaters wat ontwikkel is op geestelike, intellektuele en fisiese gebied noodsaaklik is om van Namibië ʼn land te maak van vrede, harmonie en politieke stabiliteit;
  • Christelike onderwys die belofte inhou om ons kinders se morele opvoeding sterk te ontwikkel en die morele basis van ons interpersoonlike dinamika, harmonie en saamleef daar te stel;
  • Christelike onderwys noodsaaklik is vir die ontwikkeling van Namibië tot ʼn kennisgebaseerde nasie;
  • dit vir die onmiddellike omgewing en die land in sy geheel tot groot voordeel sal wees indien die vraagstukke en uitdagings van die dag reeds op skoolvlak aangespreek word en leerlinge begelei word om oplossings daarvoor te bied.

Vakante Poste

PRIVAATSKOOL MORIA - OUTJO

Christelike Afrikaanse Privaatskool sedert 1991

Dinamiese persone met lewenslus en 'n roeping in die onderwys is welkom om 'n CV aan te stuur na skoolhoof@psmoria.com of bedryfshoof@psmoria.com of skakel (067) 313 051 vir verdere navrae in verband met poste beskikbaar.

Ondersteun Finansieël

PSM Bou-en-Behou-Onderwys-ontwikkelingsfonds

Borg ‘n leerling (Beurse)

Die Privaatskool Moria Bou-en-Behou-Onderwysontwikkelingsfonds is gestig om Privaatskool Moria te bou in tye van voorspoed en finansieel sterk te hou in tye van teëspoed.

Die Fonds word opgebou deur vrywillige donateurs wat glo in PSM se langtermyn-plan. Die bestuur van die fonds is veilig in die hande van Moria se direksie wat met hierdie fonds wil verseker dat Moria ‘n toonaangewende skool sal bly.

 

Hoe kan u bydra?

  • Teken 'n maandelikse debietorder van N$ 50 of meer.
  • Maak 'n eenmalige/gereelde donasie.
  • Bemaak fondse of bates deur erflatings.

 

Vir meer inligting:

Neil Prinsloo (Bedryfshoof)

081 294 0055

bedryfshoof@psmoria.com

Sedert die ontstaan van Privaatskool Moria in 1991 was daar gereeld donateurs wat as borge opgetree het om leerlinge by Privaatskool Moria in te skryf en finansieël by te staan om hulle skoolloopbaan suksesvol te voltooi.

Indien u belangstel om ‘n leerling se skoolgelde of koshuisgelde te borg vir ‘n jaar of miskien ‘n langer tydperk of selfs ‘n volle skoolloopbaan kan u gerus kontak maak en die opsies bespreek.

 

Vir meer inligting:

Neil Prinsloo (Bedryfshoof)

081 294 0055

bedryfshoof@psmoria.com