Projekte

Moria se direksie het ‘n aantal jaarlikse fondsinsamelings-projekte geidentifiseer om skoolgeld so laag as moontlik te hou. Almal baat direk daarby en word aangemoedig om hierby te kom werk. Moria se uitstekende gees van eensgesindheid en samewerking word ook versterk en nuwe ouers leer mekaar sommer vinnig ken tydens hierdie gesamentlike diensbeurte. Gesinne kan gewoonlik ‘n aantal (word jaarliks bepaal) projekte, waarby hulle diens doen, kies. Sommige gesinne geniet dit so baie dat hulle by al die projekte betrokke raak en uithelp.

Atletiekbyeenkomste

FURNMART INTERHUIS ATLETIEK

Privaatskool Moria bied in samewerking met gemeenskapsvennote ons jaarlikse Interhuis Atletiekbyeenkoms aan. Twee spanne, die Blouspan en Rooispan meet kragte tydens geleenthede wat strek oor twee agtereenvolgende naweke. 

Op die eerste Vrydag vind die jaarlikse landloop plaas.

Elke Moria leerling neem deel aan 'n 5 km wedloop en verwerf dan punte vir hulle spanne. Terselftertyd bevorder Moria 'n gesonde leefstyl deur almal aan te moedig tot liggaamlike oefening met 'n bewusmakingsveldtog wat in die dorp geloods word met elektroniese plakkate op sosiale media (Facebook; Instagram en WattsApp).

Die Baan en Veld-items vind plaas op die volgende Vrydag en Saterdag by die Outjo Sportstadion.

Alle gesinne is hierby betrokke en het 'n verpligte diensbeurt by die byeenkoms. Atlete neem deel aan baan en velditems en toeskouers bestaan uit die Moria gemeenskap wat vir die byeenkoms kom vanaf Outjo, Omaruru, Otjiwarongo, Kamanjab, Okakaujo, Opuwa, Swakopmund, Ondangwa en Grootfontein. Sowat 2500 toeskours en atlete trek gewoonlik saam oor die twee dae.

 

SANLAM ONTWIKKELINGS ATLETIEK BYEENKOMS

Privaatskool Moria bied hierdie byeenkoms in samewerking met vennote vanuit ons gemeenskap aan. Sanlam is die vennoot en titelborg wat sedert 2015 die byeenkoms ondersteun en finansieël steun. Met Sanlam se borgskap word verseker dat atlete van verskillende privaatskole kan deelneem by ‘n goed georganiseerde atletiekbyeenkoms van gehalte. Sowat 12 Skole, met meer as 500 atlete, woon jaarliks die byeenkoms by.

Kermis

Privaatskool Moria bied elke jaar in Julie-maand, ons oudste fondsinsamelings- en “lekkerkry” projek, die Kermis-naweek, aan. Dit behels ‘n groot kuier en groot sport op Outjo.

Die Kermis se advertensieveldtog skop sowat twee weke voor die Kermis-naweek af met drie blinde muise wat die “lekkerkry” aankondig met rasende vuvuzela’s in die strate en ook besoeke aan die kleuterskole in die dorp. Die feesvieringe begin op die Vrydag-oggend van die Kermis-naweek met matrieks wat die dorpsstrate invaar om die feestelikhede te adverteer. Hulle kry die geleentheid om hulleself te vermom en met ‘n groot lawaai te laat weet dat die Kermis afskop. Daarna neem die hele skool deel aan ‘n optog deur die strate van Outjo. Na die optog neem man en muis deel aan die jaarlikse “Kermis-rekords”. Tydens hierdie geleentheid kompeteer die leerlinge in graad-verband teen mekaar in verskillende speletjies en kompetisies. Die wenners ontvang ‘n gepaste prys.

Vrydag-middag slaan die volleyball-spanne af in ‘n uitklop toernooi. Verskeie spanne vanuit die skool, dorp en aangrensende dorpe neem hieraan deel. Wanneer die son begin sak word die braaivleidsvure aangesteek en die “Golden-girls” netbalwestryd, en “Old Boys” rugbywedstryd word gespeel. Na afloop van hierdie wedstryde is die etes gewoonlik gereed vir die jaarlikse  Kermis-ete, dans en kuier.

Saterdag is die dag van die Build it Outjo Sportfees. Hierdie fees vind op die Outjo Sportgronde plaas en rugby, netbal en hokkie word elke jaar deur laer en hoërskoolspanne gespeel. Periodiek word ander sportsoorte soos jukskei, boogskiet, toutrek en skaak ook bygevoeg. Hierdie sportgeleentheid trek skole van regoor Namibië, met sowat 13 skole, met sowat 2800 toeskouers en sportmanne en sportdames.

Sondag sluit die Kermis-naweek af met ‘n dankdiens waar die skoolgemeenskap ons hemelse Vader saam bedank vir die voorreg van ‘n skool waarin ons sy Naam kan verheerlik.

Wildsfees

Outjo Wildsfees Poster 2020

Die jaarlikse Outjo Wildsfees word aangebied en georganiseer deur ‘n onafhanklike kommitee uit die gemeenskap. Moria se ouerkorps werk tydens die fees om die organisasie van verskeie aktiwiteite, te ete en te drinke, en feestelikhede glad te laat verloop.

Veilings

Moria werf jaarliks vee vir onderskeie vee-vielings om deur die kommissiegelde verdien, fondse in te samel, om van die skool se bedryfsuitgawes te bekostig. Hierdie projek en onderskeie veilings word ondersteun deur verskillende gemeenskappe en is ‘n suksesvolle metode van fondsinsameling wat ook baie goed inskakel by die Landbou-en-Plattelandse Industrie-plan wat Moria geloods het in 2019.

 

Vrugtekoeke

Moria-ouers swaai elke jaar houtlepels!

Geskryf deur -- Rene de Jager, gebore Coocke (Moria se Moeder Koek - Red.)

Watter 1996 Moria-ouer sou ooit kon droom dat hulle vrugtekoek-plan ‘n trotse tradisie sou bly? Niemand sou waarskynlik kon voorsien dat hierdie winsgewende fondsinsamelingsprojek ook geseën sou wees met sy eie bakkery nie!

As oudste Afrikaanse Privaatskool in Namibië is Privaatskool Moria reeds vanaf 1991 ʼn baanbreker in Christelik Afrikaanse kinderopvoeding. Ouers van Moria moes baie kreatief dink oor fondsinsameling om alle ‘Privaatskool’-planne te laat realiseer. Gelukkig het Moria ‘n hele paar bobaas baksters as ouers gehad en hulle het bietjie gespeel met resepte en toe opgekom met die BESTE VRUGTEKOEKRESEP OOIT! Met hierdie GEHEIME RESEP en ‘n span bereidwillige ouers, onderwysers en kinders, het die Moria vrugtekoekprojek in 1996 ontstaan.

Die Moria-vrugtekoekpad, was ‘n moeilike, maar geseënde een. In 1996 het die dinamiese vrugtekoekspan weggespring en 600 vrugtekoeke gebak en gebid dat hulle verkoopprys van N$45-00 per koek nie te duur sal wees nie. Jare later het baie dinge dieselfde gebly. Ons bak wel nou 2500 vrugtekoeke, maar ons bid steeds dat ons verkoopprys nie te duur sal wees nie!

In 1996 het ʼn span ouers, onderwysers en kinders lang ure gestaan by die Matthys Greef Ouetehuis om die koeke in gewone oonde te bak. Later jare het oorlede Mnr. Hartmud Basson van Outjo Bäckerei aangebied dat die bakproses in sy oonde plaasvind. Na 22 jaar se bak het Privaatskool Moria sy eie bakkery, naamlik  “Die Bakgat” gekry. Hierdie bakkery is toegerus met 'n vyf vlak industriële bakoond, 'n industriële menger, rakke, trollies, 'n lugversorger en nog vele meer. Ons is werklik dankbaar dat ons so kon groei.

Groot dank aan ons Hemelse Vader vir ons skool en 'n groot dankie aan elke lid van die Moria-familie wat oor jare steeds help om ons droom van Christelike Afrikaanse onderwys te laat realiseer met die uitmuntende projek.