Missie

Elke leerling se uniekheid in ag te neem en individuele ontwikkeling aan te moedig deur:

uitnemende akademiese, kultuur en sport standaarde te  handhaaf d.m.v.: effektiewe onderrig en afrigting binne die raamwerk van Christelike waardes.

Visie

ʼn Wêreldklas skool wat leerlinge tot hulle volle potensiaal ontwikkel deur Christelike beginsels in Afrikaans.

In ons strewe is dit ons missie om:

Elke leerling se uniekheid in ag te neem en individuele ontwikkeling aan te moedig deur: uitnemende akademiese, kultuur en sport standaarde te handhaaf d.m.v.: effektiewe onderrig en afrigting binne die raamwerk van Christelike waardes.

Christelike Karakter

Christelike onderrig en opvoeding is bepalend in alles wat gebeur.

Bybelkunde word van graad 1-12 aangebied

Geestelike aktiwiteite, saamtrekke en kampe word in samewerking met verteenwoordigende gemeentes aangebied.

 

Verskeie graadkampe word aangebied.

 

 

Klem word gelê op waardes en morele besluite.

 

Waardes

M

Moraliteit

O

Onderskeidingsvermoë

R

Roeping

I

Integriteit

A

Aksie