IEB Independent Examination Board

Die IEB is die onafhanklike Suid-Afrikaanse Assesseringsliggaam waarby Moria geregistreer is. Moria se beskikbare sillabusse word deur die liggaam voorsien en die graad 12 eksamen word deur die IEB opgestel en bestuur.

Hierdie eksamen word internasionaal erken en leerlinge wat in die verlede uitstekend gevaar het in hierdie eksamen, is al toegelaat tot puik tersiêre instellings soos o.a. Oxford, Cambridge, Harvard en Princeton, sowel as by Universiteit van Stellenbosch , Noordwes Universiteit (Potchefstroom) en Universiteit van Pretoria ,sonder enige addisionele vereistes.

Indien u meer wil uitvind aangaande IEB, besoek gerus hulle webtuiste by:
www.ieb.co.za.