Geskiedenis van PS Moria

Op 21 Januarie 1991 open Privaatskool Moria op Outjo met 59 leerlinge. 'n Kompetisie is uitgeskryf om die skool se wapen te ontwerp en die leuse en Naam te kies. Hieruit is Moria se naam, wat beteken, “DIE HERE SAL VOORSIEN” gekies, die leuse is vasgestel as: “IN U LIG SIEN ONS DIE LIG”  - (Ps. 36:10) en op die wapen in besluit soos ons dit vandag nog ken. Die skoolgetalle was maar klein en die skool het slegs vanaf  Gr. 1 tot Gr. 9 klasse aangebied. Ses onderwyseresse is aangestel wat elkeen N$ 1000-00 p/maand verdien het. Die eerste skool- en koshuisgeboue was ou geboue wat deur die ouers opgeknap en ingerig is. Daar was vyf klaskamers, ʼn kantoor, ʼn eetsaal en kombuis en twee ou woonhuise was onderskeidelik as meisies- en seunskoshuis gebruik. Die luisteryke opening het toesprake en 'n lintknip-seremonie ingesluit. Daar was nog nie amptelike skooldrag nie en die kinders het die opening bygewoon in gewone klere.

Die meeste van die eerste leerlinge was plaaslike kinders, maar daar was wel ʼn paar wat van ander plekke afkomstig was. In die eerste jaar was daar nie sport nie  -  hoofsaaklik as gevolg van die klein getal kinders, maar Moria het wel landloop en atletiek gedoen. 

Die Direksie het ʼn stuk grond buite die dorp gekoop waarop die skoolgeboue opgerig sou word. Daar was genoeg plek vir geboue, sportgronde en tuinery, daarom was die fondasies ook spoedig gelê. Ongelukkig is die plek verkoop, omdat daar nooit genoeg fondse beskikbaar was vir die oprigting van die skool nie.

Aan die begin van 1992 het is die terrein verskuif na ʼn groter gebou wat een van die ouers aangekoop het. Hier is die eerste skoolsaal, wat ʼn groot behoefte was, ook in gebruik geneem. Die ou gebou was egter maar baie bouvallig en die ouers het weer ingespring met verbouings, verf, ens. Op daardie stadium het Moria se getalle gegroei tot 111 leerlinge en akademies is leerlinge ingeneem tot en met Gr.11. 

Heelwat nuwe personeel is aangestel, asook ʼn skoolhoof wat van die plaaslike hoërskool oorgekom het. Daar het nou kinders gekom van plekke soos Grootfontein, Rundu, Oshakati en Windhoek. Vir koshuisgeriewe is ʼn ou aangrensende gebou gehuur. Dit is ingerig as meisieskoshuis en die eerste skoolgebou is ingerig as ʼn seunskoshuis.

In 1993 begin Moria ook om ook ʼn tegniese rigting aan te bied en skryf vir die eerste keer ʼn matriek-eksamen. Getalle het gestyg tot 182 leerlinge die matrieks word ingeskryf vir die Suid-Afrikaanse Departement van Onderwys en Kultuur-eksamen. Om die groot getalle te huisves, het van die ouers die ou weermagbarakke op Walvisbaai gaan afbreek en op vragmotors gelaai om dit in Outjo te kom oprig. Die skool het die barakke van die Suid-Afrikaanse Weermag op tender verkry nadat hulle onttrek het uit Namibië. Die barakke is opgerig op die skoolterrein en is ingerig as ʼn eetsaal, koshuisgebou en klaskamers. Badkamers is ingebou en ekstra dakke bo-oor opgerig, omdat die oorspronklike dakke baie gelek het. Die addisionele dakke het die geboue darem ook koeler gemaak.

Aan die begin van 1994 was die getal leerlinge 191 en moes die skool moes ʼn ekstra woonhuis huur vir nog ʼn seunskoshuis. Daardie jaar was 'n groot jaar vir Moria. Moria het vir die eerste keer "baie" kinders en genoeg onderwysers gehad.  Die eerste rugbyspan het sommer gaan toer en die huidige skoollied is in gebruik geneem.

In 1995 het ander privaatskole in Namibië begin open en Moria se getalle het skerp gedaal. Moria was toe genoodsaak om Rasionalisasie ten opsigte van personeel uit te voer. Vanaf 1995 het Moria ingeskryf vir die Suid-Afrikaanse KOD-eksamens wat geskryf is tot einde 1998. In 1996 moes die een koshuis sluit.  Vanaf 1995 tot 1997 het getalle weer redelik gestabiliseer. Daar was veral nie meer soveel leerlinge van ander plekke nie en die koshuise was nie so vol nie.

Aan die begin van 1998 het die tegniese departement toegemaak a.g.v. te min belangstelling. Getalle het verder gedaal tot 120 leerlinge en daar is voorsien dat dit so sou bly. Dit was op daardie stadium hoofsaaklik plaaslike leerlinge wat Moria bygewoon het. (Saamgestel uit 'n stuk geskryf deur Me. Anita de Haast)

Die volledige geskiedenis word tans te boek gestel. Hou hierdie spasie dop om te lees hoe Moria van 1998 gegroei het tot en met 2018.

'n Vorige webtuiste, wat tot Februarie 2018 in gebruik was, word in die skool se argiewe bewaar en is beskikbaar vir die publiek.