Skoolbestuur

189-img7.jpg

Naam en Van

Titel
189-img7.jpg

Naam en Van

Titel
189-img7.jpg

Naam en Van

Titel

Dagbestuur

Loutjie Grobler

Loutjie Grobler

Skoolhoof
Neil Prinsloo

Neil Prinsloo

Bedryfshoof
189-img7.jpg

Naam en Van

Bestuursverhouding en Pligtestate

Fasehoofde

189-img7.jpg

Naam en Van

Junior Primêr
189-img7.jpg

Naam en Van

Intermediër
189-img7.jpg

Naam en Van

Graad 8 - 9
189-img7.jpg

Naam en Van

Graad 10 - 12